DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE

AKO NÁM EŠTE MÔŽETE POMÔCŤ? Zdieľajte, prosím, našu stránku s priateľmi a povedzte im o tejto možnosti. Ďakujeme.

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete tu

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie . Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené v editovateľnom .pdf, zároveň ich uvádzame aj tu:

IČO: 45779988
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Kult.1629
Ulica: Oravské Veselé
Číslo: 478
PSČ: 029 62
Obec: Oravské Veselé

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2019

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.20120 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU.

Doplňujúce info:

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech O.Z. Kult.1629. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2021 do 12/2021. Prispievanie cez 2% z dane neumožňuje identifikovať akú sumu sme od koho konkrétneho obdržali. Z toho dôvodu môžeme príspevky 2% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov.

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020

1, V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať nám, sú::

IČO: 45779988
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Kult.1629
Ulica: Oravské Veselé
Číslo: 478
PSČ: 029 62
Obec: Oravské Veselé

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak (podľa Vášho bydliska), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

Zdroj: rozhodni.sk, dobryanjel.sk