Oravské Veselé Vianoce

Koncept vznikol na jeseň v roku 2012 po konzultáciách s vtedajším prednostom obecného úradu Ing. Albínom

Maslaňákom. Štruktúra, program a duch podujatia boli vytvorené počas sedení členov občianskeho združenia. Materiálno-technicky, finančne a personálne podujatie zabezpečil Obecný úrad v Oravskom Veselom.

23.12.2012 Prvý ročník. Podujatie organizované v duchu vianočnej uvoľnenej nálady a spojenie celej obce. Zapojený bol dobrovoľný hasičský zbor, Základná škola, seniori, remeselníci z obce a okoli. Na kostolnú vežu boli organizované výhladky spojené s lektorským výkladom o zvonoch. V kostole mal koncert zbor Tristianus.

info čoskoro

info čoskoro

info čoskoro

info čoskoro