merač rýchlosti

V roku 2014 bol v obci osadení cestný merač rýchlosti. OZ Kult.1629 zabezpečilo nenávratný príspevok 1 500 Eur od Nadácie Allianz. Zvyšnú čiastku doplatil Obecný úrad.
Za pomoc ďakujeme Nadácii Allianz